Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911RomFreni
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.  

 

 

Het graf B 2322 van de familie ROLF.

Robert Eduard Rolf was postcommies diverse standplaatsen waaronder Semarang en Soerabaja. In okt 1873 vertrok hij alleen op groot verlof naar Nederland. Waarom alleen? Of was het een drukfout in de passagieslijsten? Of had zijn echtgenote totaal geen zin in dat kouwe kikkerland? Het kan ook zo geweest zijn dat Robert Eduard op doorreis was naar Pruisen waar hij geboren was.? Of het kwam doordat net hun zoon was geboren in okt 1872 en te klein om mee te gaan?

Hij huwde Carolina Dorothea BRUNO te Soerabaja op 21 nov 1863 (RA1865)

Mede begravene Robert Eduard Wilhelm Richard ROLF werd geboren Semarang 27 okt 1872.

William de andere begravene was nog maar een boreling van 3 maanden oud toen het stierf. (Geb 12 sept 1900).

 


 

Het graf B 2320 van de volgende personen: JAN CASPER ALES, JEAN BAPTISTE DIRICKX (voornaam fout gebeiteld) en GERRIT PIETER VAN KLAVEREN.

 

Ik heb geen verband kunnen vinden tussen de hiervoor genoemde begravenen. Ik vermoed dat het een geval betreft van niet beschikbare begraafgrond? Of goedkopere begrafenis kosten? Waren de families goed met elkaar bevriend? 

 

Wat betreft Jan Casper Ales heb ik bitter weinig oftewel niets kunnen vinden. Hij vertrok vanuit Amsterdam weer naar Indië in nov 1891. Bij zijn overlijden wordt er geen adv. geplaatst door de familie. Slechts een melding  met "wegens een kortstondige ziekte namens de familie door E.W. van Someren Greve" en debiteuren/crediteuren konden zich wenden tot de firma RUHAAK & cO. ( Was hij een medewerker van dit handelskantoor?) En ook door de Weeskamer Soerabaja in behandeling genomen.

Wat betreft Jean Baptiste Dirickx zie de advertentie met namen ouders en broers en zusters en overige info onder de graffoto's.

Gerrit Pieter van Klaveren was gehuwd met Johanna van de Velde en zijn ouders waren eveneens geheten Gerrit Pieter van Klaveren en Johanna Maria Elisabeth Bergveld. (Akte 13 film 1357858). De grote vraag (voor mij) blijft: Wie was het kind dat de begrafenis van Gerrit Pieter verzorgde?

Gebr.adv in Bat.Handelsblad: Geboren op 2 aug 1891 zoon Louis Eduard, zoon van J.B. Dirickx en A.E.G. Siekemeijer. 

Dankzegging Javabode 24 juli 1897 wegens overlijden van onze lieve moeder Dirickx-Siekemeijer getekend door: W. Dirickx, C. Dirickx en J. Dirickx. (Wie is C. Dirickx dan?)

Overl. adv. Javabode dec 1896: Overlden na lang en smartelijk lijden onze dierbare echtgenoot en vader JOHANNES BAPTISTA DIRICKX oud 57 jaar, getekend door weduwe A.E.G. Dirickx gebr Siekemeijer en kinderen.

 


 

Het monumentale graf B 2371  van de familie KLUNDER.

Zie onder deze foto's de tekst uit de BRP12.

 

Hendrik Gijsbertus Klunder huwde 26 sept 1863 Soerabaja met SIEMA, bij haar doop genoemd HELEN en zij was weduwe van WILLIAM HUGH NASH (ra1864) en NASH zelve ligt in een verzamelgraf. Zie Peneleh deel 4.

Cornelis was een zoon.

Het gezin Klunder had meerdere kinderen waaronder Louisa Grietje Wilhelmina geb 27 dec 1868 en zij overleed aan boord van het schip ms Prins Hendrik op 4 jan 1883 op weg van Nederland naar Java. (Adv/mededeling in kranten Delpher.nl)

Hendrik Gijsbertus Klunder had een expeditiebedrijf H.G. Klunder & Co te Soerabaja op de Willemskade gesitueerd en een Bazar H.G. Klunder te Pasoeroean (waarmee de bekostiging van het mooie monumentale graf verklaard is.) (Advertenties Delpher.nl)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top