Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911RomFreni
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.  

 

 

Het graf B 2332 van WILLEM MARTINUS BOUWENS, DIENTJE VAN ROSMALEN en CORNELIA SCIPIO.

 

Ik heb geen verbindingen/familiebanden kunnen vinden tussen de begravenen en of hun familieleden.

Op de scans heb ik wat aantekeningen genoteerd.

 

Zouden zij de ouders van Willem Martinus geweest kunnen zijn? 

RA1831: Huwelijk MARTINUS BOUWENS (militair KNIL) te Semarang op 17 maart 1880 met JOHANNA MARGARETHA LELONG. Meerdere kinderen uit dit huwelijk.

Overl: Martinus Bouwens te KEDIRI 29 maart 1905. (In Kediri werd in 1903 Willem Henri Bouwens zijn zoon geboren - Overl.akte 199 /1959 Hoorn).

Uit het dossier NA/OGS van Martinus Frits Bouwens (Zoon van Martinus Bouwens en Johanna Lelong).Geb 10-8-1900 Kediri en overleden te Soerabaja 23 sept 1952 (de OGS hanteert de datum 23 sept 1953 in diverse correspondenties) en begraven op het alg.kerkhof Kembang Kuning met graf nummer K727. (Gegevens uit de brief van zijn zoon gericht aan de OGS gedateerd 8 juni 1976 in welke hij verzoekt of zijn vader Martinus Frits herbegraven kan worden op het ereveld KK, omdat de huidige toestand van het graf te wensen overlaat.)

De OGS beantwoord negatief op dit verzoek op 21 juni 1976 omdat Martinus Frits Bouwens geen oorlogsslachtoffer was.

De OGS vermeldt op haar website dat de heer Martinus Frits Bouwens als slachtoffer van de oorlog beschouwd wordt.

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/18872/martinus-frits-bouwens

 

Toevallige samenloop van omstandigheden??

Dientje van Rosmalen werd geboren Semarang op 24-1-1846 (RA1847). Geen nadere gegevens kunnen vinden over Dientje. Hooguit dat de RA meldt een huwelijk in juni 1846 tussen Jan van Rosmalen en juff de Winter te Semarang.

Martinus Bouwens (sr) huwde te Semarang.

Cornelia Scipio was geboren te Semarang 24 dec 1890 (RA1892). Geen duidelijkheid kunnen vinden wie zij was.

Hadden zij op één of andere manier toch iets met elkaar te maken gehad hebben (of hun familieleden?)

 


 

Het graf B 2330 van de Italiaanse familie LASALVIA en aanverwanten.

 

Vertaling tekst via Google translate (Tutti nati a Tramutola Italia = Allen geboren te Tramutola Italie)...Behalve nummer 5 en 6 dan.

 

De begravenen in volgorde van de tekst: 

  1. ANTONIO LASALVIA, overl 20 juni 1897.
  2. BENEDETTO LASALVIA, overl 7 jan 1906.
  3. CARMELA LASALVIA-PADULA, overl 2 febr 1910.
  4. VINCENZO LASALVIA, overl 20 mei 1914.
  5. ANTONIE ALEXANDRO WAETERSCHOODT, begraven 4 nov 1902.
  6. VINCENZO EDUARDO LASALVIA, begraven 11 sept 1956.

Ad 1) Antonio. Hij was lid van het Italiaansch Quintet, een opera gezelschap maar ook ballroom muziek op avonden en soirree's en schutterij muziek, kortom als er maar muziek gemaakt kon worden ten faveure van het uitgaans publiek. BS Locomotief meldt dat hij 37 jaar oud was. RA1898 meldt dat hij overleden was op 30 juni en niet 20 juni. 

 

Ad 2) Benedetto was gehuwd met ad 3) Carmela Padula. (Zij staat ook te boek als CORNELIA. Jaja, een Italiaanse die Cornelia heette.) Dit echtpaar had o.a. een dochter MARIA CAROLINA LASALVIA overl 16 april 1924 oud 63 jaar en zij was gehuwd met Guiseppe Antonio di Pieri. (Akte 84 film 1357858). De Pieri had een muziek Trio samen met zijn zonen, zijn dochter was modiste en zijn echtgenote dreef een wasserij. (Soerabaja Handelsblad 6 maart 1906)

Ad 4) Vincenzo was gehuwd met MARIA LOUISA WAETERSCHOODT, geboren Soerabaja 3-6-1868 en overl 17-4-1935 uit ouders JEAN BAPTIST WAETERSCHOODT en de Inlandse vrouw SARINAH (Akte 69 fil, 1357868). Er zijn websites die de naam van mevr SARINAH verbasteren tot SERINA. Vincenzo was een zoon van echtpaar 2) en 3). Maria Louisa was voorheen gehuwd met de heer Klein.

Ad 5) Antonie Alexandro Waeterschoodt. RA 1904 meldt: Overl ANTONIUS ALEXANDRO WAETERSCHOODT 3 nov 1902 te Soerabaja. Ik heb niet kunnen ontdekken wie hij was? Broer van Maria Louisa???? Haar vader???

Ad 6) Vincenzo Eduardo Lasalvia. Ik heb niet kunnen ontdekken wie hij was. Volgens Ancestry moet hij geboren zijn in 1938. Kleinzoon van Vincenzo en Maria Louisa? Want Benedetto en Carmela hadden ook nog een zoon, geheten Jozef gehuwd met Anna Reindorp 1916 en gescheiden in 1929, wellicht uit een lokale vrouw na de scheiding van Jozef en Anna. En daarom in 1956 nog in Soerabaja en overleden?

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top