Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh van Groll
Peneleh B775 vHien
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH.

Het graf van de familie van HIEN, grafnummer B775. 

 

Geen touw aan vast te knopen wat er op het graf staat wegens de rotzooi, maar met een beetje goede wil en wat doorzetting komt men een eind op weg.

(Hulpmiddelen om te zoeken waren: Geboren 16 mei 1848 en overleden 7 jul 1903 - en de letters HE...ANDER...goed te zien bij uitvergroting van de foto)

Volgens BRP11:

Hendrik Alexander Julius huwde Susanna Eleonora Diederiks te Soerabaja 22 mei 1880. RA 1881. Susanna werd geboren Soerabaja 22 dec 1863. RA1865 

Catharina van Hien geboren Faust was zijn moeder.

 

 

Een zeer triest verhaal wat betreft het overlijden van de heer van Hien, want hij werd vermoord tijdens uitoefening van zijn werkzaamheden. Zie het relaas (2x verschillende) hieronder uit de kranten.

 

Een ander relaas uit de kranten:

 

De heer van Hien werd geboren te Sambeek

 

Toevoeging verkregen van Boeroeng I4E:

De zussen O’G3NE zijn van Hiennazaten, maar niet van deze vermoordde van Hien.
Wel van een broer van de schrijver van Wali Sanga. Ook van Hien van naam
Hun moeder was Ghanees-Nederlands.  Ik vermoed met een slavenafkomst uit Elmina

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top