Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Peneleh van Groll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Surabaya en met de speciale nadruk op het graf B1188 van enkele leden van de familie van Hasselt.

Met medewerking van mevr. Nathallia Fidrawati die voor de foto's en video's zorgde en met mij samen werkt.(Belangeloos, gratis, voor nop Nederlandse regering !!!! Kosten e.d. betalen wij uit onze eigen knip, omdat U (=Nederlandse regering) , een andere kant uitkijkt en liever geld over de balk smijt aan nonsens en larie ten eigen faveure en God weet ik veel aan andere shitzooi en ook nog een belasting systeem software van honderden miljoenen die maar ten dele werkt om een voorbeeld te noemen.)

Mijn dank is groot aan mevr. Nathallia Fidrawati en - alhoewel niet bevestigd - ook namens de rustenden.

Dit gebeuren vond plaats op 16 augustus 2020.

 

Mijn respect en eer en tevens mijn verdriet voor deze leden van de familie. Mijn verdriet: jawel, want dankzij "onverlaten" en "laatmaarwaaien" figuren (hetzij vertegenwoordigers van Nederland, hetzij vertegenwoordigers van Indonesia, hetzij wie dan ook...) is het een groot triest gebeuren. Vertegenwoordigers van Nederland door mij ook genoemd? Was toch verleden tijd? Waarom? Ach was er in voorjaar 2020 niet een delegatie die Peneleh bezocht en gauw rechtsomkeerts maakte? Want de borrels in het hotel Mojopahit stonden klaar en ook zo de uitstapjes en pleziertjes toch. Een beetje delegatie had de toestand van Peneleh aangekaart is mijn mening.

 

Nu is Peneleh altijd al een ruim verwaarloosd kerkhof, maar in dit geval is het gebeuren rond dit graf helemaal uit den boze. Lees en zie zelf hieronder.

 

Ter informatie hieronder eerst een scan uit de almanak Patriciaat, opdat men wete wie precies Dr/Ds. B. Th. W. van Hasselt - Predikant Protestantse kerkgemeente was, die in graf B118 begraven ligt. Over zijn werkzaamheden ga ik hier niet uitweiden; genoeg te vinden als men tenminste een beetje moeite er voor wilt doen.

Let op vooral op de eerstegeborene van de heer van Hasselt en mevr. Gelpke, zijnde Clasina Wilhelmina die met Jan Luijten huwde.

 

Zijn grafplaat die ergens op een wandelplaat ligt en met de voeten betreden wordt door bezoekers en die blind zijn en niet zien waar ze op lopen en geen haan kraait ernaar, totdat mijn kennis/medewerkster er abusievelijk op stuitte en zij de moeite nam om het schoon te maken en de administratie van het kerkhof in te lichten. Ik heb de grafplaat geaccentueerd ter verduidelijking en daaronder details foto's geplaatst.

 

 

Wat is tevens nog meer aan de hand?

Volgens de grafplaat ligt ook in dit graf begraven zoontje Wimpie van Jan Luijten die gehuwd was met Clasina Wilhelmina van Hasselt, het oudste kind van dr. van Hasselt en mevr. Gelpke.

Maar wat zegt de BRP10 van de INV? (Zie scan hieronder).Geen zoontje Wimpie, alhoewel Wimpie ook in 1890 gestorven was als babytje. (* juni 1890 -  + aug 1890). De register almanakken vermelden geen naam Jan Barthold Theodoor de Bont. (Alhoewel de voornamen Barthold Theodoor wel verwijzen naar de voornamen van dr. Barthold Theodoor Willem van Hasselt.)

 

Ter extra informatie: Een andere kleinzoon van dr. B.Th.W. van Hasselt was (eveneens geheten) Mr. Barthold Theodoor Willem van Hasselt, geboren uit het huwelijk van Sjoerd Folkert Willem van Hasselt en Marie Elise Prins.

De lezer mag zich erover buigen en moge zij allen in vreder rusten. Hopelijk zal de grafplaat weer ooit op het graf geplaatst worden.

Top