Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Protestants kerkhof op het eiland PENANG te Malaysia. Deel 5.

Destijds behorend tot de Straits Setttlements van de UK, maar desondanks toch ook bevolkt en bewoond door enkele Nederlandse families en daar ook overleden en begraven werden.

Jaren geleden, deden mijn speurtochten naar mijn Armeense roots mij belanden te Penang en ik logeerde in het EASTERN en ORIENTAL Hotel aan de Farquharstraat en het deed me niets...Pas vele jaren later na mijn bezoek aan Penang kwam ik te weten, dat het hotel eigendom was geweest van een paar Armeense ooms en dat er op het kerkhof eveneens graven van mijn Armeense familie aanwezig waren... Maar dat is een ander verhaal.

Het protestants kerkhof ligt op een korte loopafstand van het Eastern en Oriental hotel en is een vrij zeer goed onderhouden kerkhof. Wat dat betreft kunnen diverse instanties uit andere landen ( ik wijs niet, maar mijn neus kijkt hun richting uit: Nederland en Indonesia) hun petje ervoor af nemen

In 1892 werd het gesloten voor "nieuwe" begravenen en de laatst begravene was Mevr. van Someren geboren Rodyk, de jongste dochter van Jan (John) Rodyk, ex gouverneur van Ternate. 


 

 

Dit keer een ode en respect aan de heer GUSTAV CLEMEN.

Van handelaar tot mede-adminstrateur in de beginperiode van de Deli Tabak Mij.

 

Zijn graf werd hoogstwaarschijnlijk verzorgd door de Engelse Goegemeenschap vertegenwoordigd door het lokaal Engels bewind? Of toch door de Deli Tabak Maatschappij? Huh? Deli? Wat heeft die nu aldaar te verhapstukken op Penang en wat had de heer Clemen op Penang te verhapstukken dan? Zie mijn bevindingen onderaan.

 

Gustav Clemen werd geboren als onderdaan van het vorstendom LIPPE in Duitsland. (Er gaat een belletje rinkelen als ik denk aan (von) LIPPE en aangevuld met Biesterfeld, maar dat is slechts zijdelings.)

Ouders mij onbekend.

Ik heb het volgende kunnen vinden over Gustav Clemen, namelijk dat hij ettelijke keren ergens vandaan kwam en zich dan zetelde te Amsterdam, alwaar hij een verblijfsvergunning verkreeg, te weten in de jaren 1851, 1856 en 1859. Waar hij vandaan kwam en waar hij dan weer naar toe ging is mij onbekend.

Zie hieronder scans van het Openarch.

 

Foto's van zijn graf te Penang via Findagrave.com Hij werd slechts 41 jaren oud.

 

Al speurend kwam ik terecht bij de Javabode (Delpher) alwaar de heer Jacobus Nienhuys in 1888 een artikel schreef over de grondlegging van de Deli Tabak Mij en in genoemd artikel wordt medegedeeld dat de heer G. Clemens in 1869 mede administrateur werd en na enkele maanden overleed, hetgeen ook klopt met de datum van overlijden op zijn graf.

 

Wanneer hij in Indië woonde of aanwezig was, is niet terug te vinden in de almanakken noch de overige bronnen mij ter beschikking staand.

Ik vermoed ook dat hij wegens zakelijke belangen vanuit Deli naar Penang afreisde en aldaar geheel onverwachts overleed? Woonde hij te Deli ergens in een nabij gelegen gehucht behorend tot de plantages of grote stad? Almanakken vermelden geen inwoner G. Clemen.

 

Wil men meer weten over de heer Nienhuys, klik dan op deze link https://www.groenegraf.nl/fotodetail.php?id=4406 In dit artikel wordt met geen woord gerept over de heer Clemen als mede administrateur van het eerste uur. Jammer.

 

Gustav Clemen, een der velen die de wijde wereld introkken om hun geluk te beproeven en ergens strandden om uiteindelijk begraven te worden in de tropische gronden. Gustav was dichtbij zijn fortuin in de tabak, doch de Voorzienigheid besliste anders en haalde hem tot Zich. Zijn mede-administrateur de heer Nienhuys maakte wel een fortuin.

Ik weet niet of Gustav Clemen gehuwd was of dat hij een relatie had met een lokale schoonheid en er wellicht nazaten uit voort kwamen?

 

In elk geval: Moge de heer Clemen zijn eeuwige vrede en rust hebben onder de tropenzon, luisterend naar het geruis van golven van de Street of Penang.

Top