Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ooit, ettelijke honderden jaren geleden, waren er een paar durfals - zowel mannelijk als vrouwelijk - die aan boord van kleine houten scheepjes stapten om de wereld te verkennen (en natuurlijk om er rijk van te worden toch. Want je stapt niet zomaar op een bootje om er armer van te worden, alhoewel vele avonturiers en avonturierster dat uiteindelijk wel werden wegens misfortuin, ziektes, dood etc.)

 

Malacca/Malakka/Melaka/Malaya soms abusievelijk,  in Malaysia....

Portugezen, Engelsen, Nederlanders en Onze Lieve  Heer  weet wat nog meer volk er landde zonder dat het genoteerd werd. Men landde er, men knokte elkaar de tent uit, men legde er zijn eitjes en men bouwde er kerken om de doden te begraven, want die liet je niet zomaar op de sawahs liggen of langs de kant van de weg toch.

En zo was er ook de St. Paul Church (door de Portugezen gebouwd in 1521 en het was eigenlijk een kapelletje en oorspronkelijk geheten NOSSA SENHORADO MONTE / Onze Vrouwe van de heuvel) gebouwd om de aldaar wonende Europeanen in hun godsvruchtige behoeftes ten dienst te staan.(En misschien ook een enekel bekeerde lokale bewoner of slaaf.)

In de loop der tijden werd het kapelletje groter gemaakten werd het een echte kerk en in 1590 werd er zelfs een uitkijktoren bijgebouwd om die verrekte VOC-hollanders aan te zien komen. Hielp allemaal niet, want den Ollanders kwamen toch en gingen de Portugezen te lijf met de rotanstok en sapulidi en musketten en speren en lansen en weet ik veel wat nog meer en de kerk werd omgedoopt in 1641 en kreeg de naam van St. Paul. En ook 't Stadthuys (door den Ollanders) om enkele ambtenaren van werk te kunnen voorzien. En nog een paleisje voor de VOC baas. En tevens werd de Christus kerk gebouwd in 1752 door den Ollanders en was de St.Paul kerk in ruste en in verval.

Tja, toen kwamen de Engelsen en die maakten van het oude kerkje St. Paul een bewaarplaats voor munitie in 1810.

 

De St. Paul church en inhoud. De kerk valt onder Monumentale Zorg van Malaysia.

 

Tja dan is er ook nog het graf van mevrouw Jane Charlotte Westerhout. Waarschijnlijk is zij op het internet nog de meest bekende persoon die aldaar begraven ligt.

Wie was zij?

Zij was JOHANNA CHARLOTTE van BRAGT, dochter van Hubertus van Bragt en Juliana Maria Theresia Lefevre. Bron: Zie scan onder.

1) Hubertus van Bragt vertrok als matroos op 31 januari 1788 uit Amsterdam en ging in Azie uit dienst op 8 april 1793 als Vrijburger te Batavia. 

2) Hubertus van Bragt vertrok als matroos op 9 juni 1788 uit Amsterdam en ging in Azie uit dienst op 19 juli 1789 te Azie.

Wil één der hierboven genoemde heren zijn vinger opsteken en zich kenbaar maken als de vader van Jane(Johanna) Charlotte aub.

 

 

Jane's moeder Juliana Maria Theresia Lefevre was voorheen gehuwd met Nicolaas van der Beek in 1794 en hij overleed in 1802; zij trouwde in 1803 met Hubertus van Bragt. Bron: An Orphan's Lure of the Far east by Dennis de Witt uit Malaysia, een nazaat uit de tijden van de VOC. https://books.google.nl/books?id=u22RAgAAQBAJ&pg=PP10&lpg=PP10&dq=juliana+maria+theresia+lefevre&source=bl&ots=fCeZCLH7C6&sig=ACfU3U2-wimO9OkQeLiv92huVAx0h3l6zw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi5zZv28uTmAhWC5KQKHbklBs8Q6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=juliana%20maria%20theresia%20lefevre&f=false

 

 

Hierboven in de genealogie van Johanna Charlotta van Bragt, staat ook bemerkt een broer geheten HUBERT van Bragt en zijn graf is hieronder te vinden.

 

Nog iets wat velen niet weten:

Op deze begraafplaats lag ook MARIA DE QUEILLERIE, een Franse Hugenoten afstammelinge. Geboren Rotterdam 28-101629 en overleden te Malacca 2-11-1864. Zij werd in 1915 overgebracht naar Kaapstad om naast haar gade te liggen, namelijk Johan Anthoniszoon (Jan) van RIEBEECK. Die Janneman toch, van hot Suid Afrika naar her Malacca en weer terug in dat kleine bootje, waar ie al geen zin in had. Hij zal wel goed betaald zijn geweest, maar wat had ie zelf eraan? Want hij spendeerde veel tijd met dat heen en weer gereis. Hutkoffer inpakken, uitpakken, inpakken, uitpakken. Toen had je nog geen Samsonites, dus die koffers waren behoorlijk groot en zwaar en log.

Meer weten over Maria? http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/DVN/lemmata/data/Queillerie

 

 

Tot slot ook nog een familiegraf VELGE/EVANS met hoofdzakelijk kinderen erin begraven:

 

Oh nog wat ten behoeve van onwetenden:

Nadat de Engelsen Java weer teruggaven aan den Ollanders in 1815 of zoiets, bleven er Engelsen achter op Java en die huwden met Nederlandse dames.

En zo ook het zelfde in Malacca. Den Ollanders gaven Malacca aan de Engelsen en er bleven Ollanders achter die  huwden met Engelse dames enz. enz.....

 

Nou, dat was het dan zo'n beetje, aangezien ik geen zin en tijd heb om de andere begravenen onder de loep te nemen.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top