Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

In afwijking van de standaard plaatsing zoals hieronder geplaatst, komen HIER BOVENAAN UPDATES INZAKE PENELEH KERKHOF te staan, die hier geplaatst zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid van het transmigreren van deze website naar het "Nieuwe Onderkomen", zodat niet één en ander door elkaar heen loopt. Zodra het transmigreren plaats heeft gevonden, verdwijnen de bedoelde updates hier en staan ze weer gewoon onderaan de pagina in het bekende chronologische rijtje.

Overige nieuwe pagina's niet betrekking hebbend op Peneleh kerkhof kan men onderaan blijven vinden as usual....

  

 1.  

 

 

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt....omdat jappo's zonodig hun samurai-achtige krijgsdriften ten toon spreidden ten koste van burger slachtoffers..

 

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016 t/m juli 2021.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 3 vanaf augustus 2021.

 

Eind maart 2011 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

Februari 2022.

 

 1. 03 febr 2022: Geplaatst een subpagina kerkhof Peneleh met de graven B 8652 en B 6528 (Let op de nummering !!!) waarin liggen te rusten MOZES WILLEM VAN BUUREN en ARNOLD ROZENRAAD. Dochter Maria Johanna  Adele van Buren en zoon Marinus Cornelis Pieter Rozenraad huwden elkaar en beiden werden slachtoffer van de oorlog. Marinus overleed 1943 kamp Malang en Maria overleed kampa Ambarawa 1945. De OGS heeft helaas incomplete en een ietwat foutieve dossiers over hen beiden en ik het aangevuld/gecorrigeerd op de website van de OGS. Saillant detail: De moeders weduwe van Buuren en weduwe Rozenraad overleden te Soekaboemie 1921 en 1922. 
 2. 05 febr 2022: Geplaatst iets over enkele leden van de families PERIÉ en PIETERSEN, die bij een auto-ongeluk nabij Soerabaja om het leven kwamen in okt 1936 en te Kembang Kuning rusten. De families werden door nog meer tragiek getroffen. Ik heb wat nadere details en foto's geplaatst en iets uit de doeken gedaan over het leven van deze families, want zij verdienen respect en zij mogen niet in de vergetelhoek geraken....Om een voorbeeld te noemen: Vader Jacobus Pietersen ging met pensioen als korporaal schrijver en kreeg voor 18 jaar trouwe dienst (o.a.1901-1905 Atjeh) een pensioen van 93 cent per dag !!!!
  1. Enkele leden van de genoemde families werden ook oorlogsslachtoffer of slachtoffer van de roerige tijden na beëindiging van deze oorlog. En wat mij persoonlijk enorm ergert is, dat heden ten dage anno eind jan begin febr 2022 er op een forum een paar misselijke piepeltjes bezig zijn elkaar de strot af te snijden om hun gelijk te halen en er niet bij stil staan, welke ellende er gaande was in die roerige tijden na de oorlog...Al was het maar enkel uit fatsoen en respect naar de slachtoffers en hun nabestaanden toe...In plaats van te bakkeleien over het aantal slachtoffers...Het lijkt wel alsof ze zich aan het bevredigen zijn met die cijfertjes, stelletje wezenloze cijferneukers....Als men toch iets wil schrijven of informeren, doe het dan met piëteit en fatsoen naar de slachtoffers en hun nazaten toe zonder de slachtoffers in een serie cijferkolommen te klasseren...bah. Je hebt het wel over mensen, niet over iets anders.... Misselijk makend schizofreen cijfertjes gedoe....
 3. 06 febr 2022: Geplaatst aanvullingen betreffende de begraven personen A.P. van der Neut die op Malang Soekoen kerkhof (deel 3) te ruste werd gelegd. Op de pagina Malang Soekoen kerkhof deel (3A) waar te ruste ligt mevr Jansen/Wintersteijn, heb ik aanvullingen en een mooie foto gekregen op 5 febr en op 6 febr 2022 van een achterkleinzoon van dit echtpaar Jansen/Wintersteijn foto, geheten de heer Marco Vacquier. Met veel dank.
 4. 8 febr 2022: Geplaatst het relaas van de 4-voudige moord 6 mei 1924 te Soerabaja met als slachtoffers de heer Johan van Gelder - gepn. O.O. KNIL, zijn relatie de weduwe Nora Soeratinemn Grunberg en haar 2 Javaanse neefjes en hoogstwaarschijnlijk ligt Johan van Gelder te rusten op Kembang Kuning kerkhof Soerabaja. Ik heb nog niet het fijne ervan kunnen vinden inzake zijn graf. Het relaas is voorzien van details en andere info.
 5. 10 febr 2022: Op de pagina Yogja Kerhof deel 3 heb ik destijds geplaatst een foto van het graf van het echtpaar van den Berg. Dit graf werd destijds door de Indonesische autoriteiten gerenoveerd (men gebruikte ook de Indonesische taal) en had men (abusievelijk) de naam van de echtgenote op de grafplaat erbij geplakt. Dit blijkt achteraf niet waar te zijn, want mevr. Marie Marinten van den Berg ligt nog steeds op een ander kerkhof nabij gelegen PANJATAN KULON PROGO en ik heb de foto's (gedateerd 7 febr 2022) van haar graf toegevoegd.
 6. 10 febr 2022: Geplaatst aanvullende foto's en commentaren inzake Peneleh graf B 1188 van predikant van Hasselt en kleinzoon Wimpie. Beiden liggen bij elkaar maar er zit een verschil in de achternamen op het graf en zoals gemeld in het begraafregister. Tevens 2 verschillende grafplaten, waarvan de laatste grafplaat (1890 overlijden kleinzoon Wimpie) op het looppad is gevonden vlakbij het graf in plaats van op het graf. Kortom leest u maar mijn bevindingen. Met dank aan Ish Krancher voor beschikbaar stellen foto's graf. Kortom: een pagina met vraagtekens en toch ook weer niet.
 7. 10 febr 2022: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Mulder Bax  voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 8. 12 febr 2022: Geplaatst een vervolgpagina over de familieleden/nazaten/verwanten van mijn Armeense tante Catharina Karib(ian)/Gharibian (Zeemansgraf in de Rode Zee) gehuwd met de heer Kollman en deze vervolgpagina staat boordevol familie foto's welke ik - in dank - verkreeg van de heer W.J. Hessel, een nazaat van een familielid van Hall Karib. (Namen tags: de la Rive Box, de Groot, Spanjaard, van Hall, de Roock).
 9. 15 febr 2022: Geplaatst een pagina Peneleh kerkhof graf B 2748 met de volgende personen, die er rusten: JOHANNES, JACKSTEIN en SAMUELS afkomstig uit Koepang en in de pagina één en ander uit de doeken gedaan wat betreft hun onderlinge familie verbanden. Foto graf in dank ontvangen van Ish Krancher. In de pagina verwijs ik ook naar Zij die opteerden Familie ROZET te Koepang.
 10. 18 febr 2022: Geplaatst aanvullingen op de pagina Peneleh 911 SPEENHOFF , SENFF. Een en ander wegens fout plaatsing grafplaat op ander graf tijdens renovatie werkzaamheden door Peneleh leiding.
 11. 19 febr 2022: Geplaatst in de Rubriek ZIJ DIE OPTEERDEN een subpagina FAMILIE KEUCHENIUS uit Bogor die opteerden dec 1951 voor het Indonesisch Staatsburgerschap en in 1963 alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van wat achtergrond details en foto's. 
 12. 21 febr 2022:Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Albouts-van Andel voorzien van foto graf en achtergrond informatie. 
 13. 22 febr 2022: Geplaatst een pagina opver graf B 3368 te Peneleh waar in rusten enkele leden van de Armeense familie JOHANNES. Voorzien van achtergrond details, foto's en extra informatie zelfs, verwijzend naar de familie van Onnes KURKDJIAN (hof fotograaf te Soerabaja) en de genocide begin 20ste eeuw. Oh ja, speciaal voor een bepaald persoon die bitter weinig weet van patroniemen en dat soort naamstoestanden. Maar ik denk dat hij hier niet langs fietst omdat ie het druk heeft met tellen van slachtoffers van tot wanneer hoe waar waarom zij aan hun eind gekomen. Tja, je telmachientje zal maar zonder batterijen zitten...heb je een probleem, want de chinese telramen kan ie niet mee overweg.  ;-) 
 14. 24 febr 2022: Geplaatst een pagina over het graf B3010a Peneleh waarin rusten de familieleden CARAPIET, HARTMAN EN EVAZ (voor Evaz lees AWAYZIAN) met een uiteenzetting over de familie verbanden en verwijzing ook naar graf B201a waarin fouten zitten. Ook naar de OGS een verwijzing omdat 2 familieleden (Armeens) oorlogsslachtoffer waren, maar niet in de dossiers van de OGS terug te vinden zijn. Waarom niet? Yo no se.   
 15. 26 febr 2022: Geplaatst een pagina over het piepkleine kerkhofje AMBAL nabij Keboemen. Er waren destijds meerdere graven doch heden ten dage anno febr 2022 is er slechts nog één graf aanwezig zonder nadere aanduidingen wie er in rust. Het zou één der 3 personen kunnen zijn: Of het kind Willem Jan Pet, of de heer Willem Gerrit Guldenaar of zijn echtgenote mev. Wilhelmina Hendrie (ten rechte Kwik Siet Nio). Voorzien van foto graf en wat achtergrond informatie en vraagtekens.
 16. 28 febr 2022: Geplaatst iets over een ander klein kerkhofje te KARANGANJER  (Kedoe/Bagelen/Poerworedjo) waar destijds 20 graven lagen omringd door sawahs. BvTP deed research en vond nog slechts 8 herkenbare graven. Helaas anno ultimo febr 2022 slechts nog 2 graven over en onherkenbaar. Voorzien van foto's graven en achtergrond details.
 17. 28 febr 2022: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E, de pagina over het graf van de familie Benig Huffenreuter, voorzien van foto graf en achtergrond details en met deze pagina sluit ik de maand februari 2022 af.

 

Maart 2022. (Zie OOK bovenaan de pagina boven de foto van de voormalige theetuinen Blitar/Kediri. Daar komen updates, die nog elders op een andere site bewerkt dienen te worden. Als dat gebeurd is, dan haal ik ze daarboven weg en komen de updates gewoon weer in dit rijtje hieronder).

 

 1. 01 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B255 te Peneleh met daarin begraven enkele familieleden MARTENS. Voorzien van foto graf en achtergrond details. Foto graf is recentelijk genomen op 27 febr 2022. 
 2. 02 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B 201a te Peneleh familie Hartman-Keijner en ik verwijs ook nar de pagina Graf B 3010a van de familie Carapiet Hartman omdat er wat verschrijvingen zijn geweest in het begraafregister. 
 3. 05 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B 140 te Peneleh, waarin rusten Gerrit van Beek, Martinus Lambertus Tijl, Lorense (Laurence) Verhagen-Abbink en de kleine Willy Meijer. Een paar jaar geleden had ik al summier iets over dit graf geschreven op de pagina Peneleh Diversen deel 12, doch heb inmiddels meer informatie kunnen vinden en daarom deze nieuwe pagina geproduceerd. 
 4. 08 maart 2022: Geplaatst een pagina graf B 2288 Peneleh kerkhof Surabaya met onder andere de kindertjes JEANE LOUISE MARTEN en FREDERICA HERMINA CHRISTINA OBDAM. Ter ere en respect voor DIE KLEINTJES, deze pagina gemaakt met verwijzing naar eerder geschreven pagina B 2288 MARTEN en PNL911 B 2288 MARTEN DEIBERT.
 5. 10 maart 2022: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E, de pagina over het graf van de familie Bousquet van Hek, voorzien van foto graf en achtergrond details. 
 6. 11 maart 2022: Een pagina over het kleine kerkhofje SALIB PUTIH (Witte kruis) van de familie van EMMERIK, stichters van de Javaanse christelijke armenkolonie Salib Putih te Salatiga (en Midden Celebes). Voorzien van foto's graven en achtergrond informatie. De familieleden die er liggen: De stichter de heer Adolf Theodorus Jacobus van Emmerik (1857 Batavia - 1924 Salatiga), zijn echtgenote Alice van Emmerik geboren Cleverly en zijn schoonzuster Louisa Cleverly. (Beide zusters geboren London, resp 1871 en 1878 en beiden overleden resp dec 1942 en juli 1942).
 7. 14 maart 2022: Een pagina zendelingen kerkhof RANTE PAO deel 2 met de graven van diverse zendelingen en hun familieleden: Goslinga, Belksma, van der Veen, Sirupa, e.a. Voorzien van foto's van de graven en wat achtergrond informatie.
 8. 15 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B 2747 Peneleh Kerkhof met foto's graf en achtergrond informatie over diegenen die erin rusten. Familieden ROZET, OHL, SICK en BOERMEESTER (jaja, die later een familielid had met een oranje kleur op de voorgevel van het huis.). Tevens geplaatst een pagina over graf B 2791 Peneleh kerkhof met foto's graf en achtergrond informatie over enkele familieleden SICK en Makatita die in dit graf begraven werden. De begravenen in graf B 2747 en B 2791 zijn familie van elkaar.
 9. 17 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B216 te Peneleh waarin rusten de heer Jelle Roelofs en zijn dochtertje van 11 maanden. Voorzien van achtergrond info en foto's graf.
 10. 18 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf CB114 waarin rusten diverse familieleden BOERS voorzien van foto's graf en achtergrond details en ik verwijs daarbij naar de pagina graf B 2337 waar andere leden familie BOERS in rusten.
 11. 19 maart 2022: Geplaatst een pagina deel 3 Kerkhof Kupang Timor famileleden Abraham Cornelis Rozet gehuwd met Maria Amelia Tielman. Voorzien van foto's graven en wat achtergrond details en tevens verwijzing naar de subpagina Zij Die Opteerden Fam. Rozet uit Kupang. 
 12. 20 maart 2022: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Pechler van Hek  voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 13. 20 maart 2022: Geplaatst een pagina over het graf van  WILHELM MATHIAS DONSELAAR - hulpprediker  te Kupang Timor. Voorzien van diverse foto's en wat details. Tevens ook iets over het graf van mevr. Carolina Johanna Maria van Ophuijsen die ook aldaar begraven ligt. Evenzo een pagina over het graf van WILLEM LODEWIJK ROZET, die naast zijn vader ABRAHAM CORNELIS ROZET begraven ligt op Kupang Timor. Tevens ook de pagina Kerkhof Kupang met het graf van PAULINE ANTOINETTE VAN KESTEREN met aardig wat vraagtekens en opmerkingen. Zij was gehuwd met Albertus Hendrik Tuinenburg.
 14. 23 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van CORNELIS NICOLAAS DE BOER, Officier Gezondheid. Voorzien van wat details en foto's graf. Geplaatst kerkhof Kupang het graf van JOHANNA ZEELENBERG voorzien van foto'sgraf en wat details. Tevens geplaatst Kerkhof Kupang de graven van de kleine kinderen: CHARLOTTA BARBIEJEE en BERTHA AUGUSTINA DE CHARON DE SAINT GERMAIN. Tevens geplaatst Kerkhof Kupang het graf van  Anna Adriana NOYA geb Johannes. Ook geplaatst het graf van de veearts JOHAN PIETER IZAAK BRUGGEMAN op dit kerkhof.
 15. 26 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang een pagina met het graf van JOHANNES REINIER THEEDENS en het graf van JACOBUS GABRIEL THEEDENS, voorzien van foto's graven en wat details. Tevens geplaatst het graf en details van/over JEREMIAS TEFFER. Tevens geplaatst het graf van PETRUS PAULUS VRIJENS en achtergrond details. Evenzo geplaatst het graf van JOHAN HERMAN VARKKEVISSER voorzien van details.
 16. 27 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van JACOBA PHELEPINA DE HAAN-VAN IPEREN. Tevens geplaatst de pagina met het graf van HENDRIK MULDER *Rotterdam 1892 +Kupang 1935. Tevens geplaatst de pagina met het graf van de kleine NEELTJE ADOLPHINE LAIDE DE SISO en ook een pagina met het graf van ALEIDA DE SISO.
 17. 28 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van mevr. E.R. DAULIMA geb JOHANNES en het graf van de kleine AMALIA AUGUSTA MAGDALENA BECK. Beiden liggen bij elkaar omdat zij familie waren. Tevens het graf van J.G. JOHANNES. Ook het graf van de heer JACOB FREDERIK THEODOOR SICK (geh. Met Helen Cornelia Tielman). Evenzo het graf van de heer WILLEM ROZET en het graf van de kleine baby WILLEM REINIER ROZET.
 18. 30 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van SARAH CAROLINA THEEDENS. Tevens het graf van GEERTRUIDA ELISABETH DE ROOIJ. Ook geplaatst het graf van CASPER THIJMON BROUWER die gehuwd was met ANNA MARIA VAN ES en beiden liggen apart begraven op het zelfde kerkhof.

 

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens. In de gang naast de paraplubak staat een grote ouderwetse melkbus, waar u uw bijdragen (liefst grote flappen en geen rinkeldekinkel kleingeld) in kunt deponeren. Is niet voor mij hoor. Is voor de behoeftigen, die er een bordje rijst van kunnen kopen met wat zoute vis en een beetje groenten.

Top